Tilimyyntiehdot

1. Tilimyynti on tarkoitettu vain yritysasiakkaille, yhteisöille ja julkisille laitoksille, ei yksityisille henkilöille.

2. Oikeus tiliostoihin voidaan myöntää tämän hakemuksen perusteella hakijayrityksen valtuuttamalle henkilölle, jolla on oikeus hankkia tavaraa hakijayritykselle. Yritykset ja laitokset joilla on useita hakijoita vaadimme kirjallisen ostoluvan. Kärkkäinen Oy:llä on lupa tarkastaa hakijahenkilön oikeudet.

3. Tilimyynnissä ostajan on aina todistettava henkilöllisyytensä ja allekirjoitettava luottomyyntitosite.

4. Tilinhaltija on velvollinen pyynnöstä antamaan taloudellista asemaansa koskevia ja muita tilisopimussuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat Kärkkäinen Oy:lle tarpeellisia. Yhteistietojen muutoksista esim. nimi, osoite ja puhelinnumero on tilinhaltijan ilmoitettava välittömästi Kärkkäinen Oy:lle. Mikäli ilmoitus edellä mainittujen tietojen muutoksista laiminlyödään ja tieto on välttämätöntä tilinhoidon kannalta, on Kärkkäinen Oy:llä oikeus hankkia muuttunut tieto ja veloittaa tästä toimenpiteestä käsittelymaksua 10 €.

5. Kärkkäinen Oy ja tilinhaltija eivät vastaa force majeure-olosuhteiden (ylivoimainen este) mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista.

6. Tilinhaltija voi saattaa tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuneet riitaisuudet kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi. Jos tähän sopimukseen perustuvat erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, on kanne nostettava tilinhaltijan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei tilinhaltija halua nostaa kannetta Kärkkäinen Oy:n kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Jollei tilinhaltijalla ole asuinpaikkaa Suomessa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Tilisopimuksessa sovelletaan suomen lakia.

7. Laskutusväli yksi viikko, ellei toisin sovita. Maksuehto on 14 vuorokautta netto. Viivästyskorko on 11%.